Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Rozprávkovo

Štvrtý októbrový pondelok, t.j. 26.10.2015 sa niesol v znamení karnevalu Rozprávkových bytostí pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.
Tento deň bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL (Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.
Žiaci si pripravili rôzne masky, ktorými stvárňovali známe rozprávkové bytosti a za ich usilovnosť a námahu získali aj odmenu.