Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dúhový kolotoč

Dňa 26.10.2015 sa deti materskej školy v Pohorelej zúčastnili na 9. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku pod názvom „Dúhový kolotoč“.
Hlavnou témou výstavy bola téma Hráme sa s farbami. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.
Zámer výtvarnej prehliadky: podporovať deti predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní fantazijnych predstáv, podporovať výtvarnú obrazotvornosť a emocionalitu dieťaťa.
Výstava potrvá do 5.novembra a verejnosti bude prístupná v čase otváracích hodín Radnice. Všetkých srdečne pozývame!