Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Mladá slovenská poviedka 2015

Dňa 29.10.2015 sa uskutočnila celoštátna literárna súťaž Mladá slovenská poviedka. Je jednou z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby na Slovensku. Súťaže sa každoročne zúčastní priemerne 120 autorov zo Slovenska i zo zahraničia (zahraniční Slováci). Literárne texty hodnotí porota zložená s významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov.
Súčasťou tohto podujatia bolo aj tvorivé stretnutie s členmi poroty a prezentácia zborníka ocenených prác.
Každý ocenený získal diplom a vecnú cenu. Víťazom v II. a III. kategórii boli udelené finančné ceny v hodnote á 100 eur. Práce s umiestnením a vybrané práce s čestným uznaním boli publikované v zborníku a prezentované elektronickou formou na web stránke vyhlasovateľa.
Z našich žiakov získala čestné uznanie Alžbetka Bialiková za svoje literárne dielo s názvom Taxikár, ktorej srdečne gratulujeme!!!