Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zber osobných údajov pre Centrálny register

AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV DO CENTRÁLNEHO REGISTRA (vysvetlenie)

Vďaka systému si budú môcť rodičia pozrieť študijné výsledky svojich detí či záznamy z centier psychologického poradenstva, ak tam dieťa chodí. Úrady zase budú vedieť kontrolovať dochádzku detí, čo prináša hneď viacero pozitív – príkladom je tragický prípad malého utýraného dieťaťa, ktoré „nikomu nechýbalo“. Ak by bolo v takomto systéme zaevidované, úrady by dostali upozornenie, že si neplní školskú dochádzku a príslušné osoby by boli zalarmované, aby prešetrili situáciu. Systém teda zvýši ochranu detí a odhalí aj to, ak rodičia neposielajú svoje deti do školy, aby si plnili povinnú školskú dochádzku. Vďaka prepojenosti rezortných systémov takto bude môcť ÚPSVaR v budúcnosti automaticky krátiť prídavky na deti.

Rezortný informačný systém ministerstva školstva sa dátami napĺňa priebežne a priebežne sa tiež žiakom, učiteľom, ale aj rodičom prideľuje Edu ID, vďaka ktorému budú mať prístup do tohto systému. Edu ID sa prideľuje aj na základe rodného čísla. To si ministerstvo vypýtalo z dôvodu stotožnenia voči Registru fyzických osôb a potvrdenie väzby zákonný zástupca – dieťa. Ide o kontrolu či uvedená osoba je naozaj zákonným zástupcom dieťaťa (nie každý zákonný zástupca je aj rodič a naopak).

Zbieranie rodných čísel nie je nič nové – možnosť zbierania rodných čísel vyplýva aj zo zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle. Podľa § 2 ods. 1 zákona o rodnom čísle „Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.“

Na nakladanie s rodným číslom sa samozrejme vzťahuje zákon o ochrane osobných údajov, čo platí aj pre školy, ktoré sú pri používaní rodného čísla rovnako viazané zákonom o ochrane osobných údajov.