Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dotknuté svetlom

12.11.2015 vycestovali členovia troch záujmových krúžkov našej školy ( informatický, výtvarný, dejepisný) za poznaním do Banskej Bystrice. V bohatom programe najprv navštívili Tyhányiovský kaštieľ, kde si pozreli podnetný film zameraný na problematiku životného prostredia a ekológie, v tvorivej dielni sa oboznámili s možnosťami spracovania plastov na úžitkové predmety, hračky a šperky. Potom sa premiestnili do radnice, kde v rámci Roku svetla zhliadli výstavu „dotknuté SVETLOM“. Išlo o symbiózu chémie, fyziky a výtvarného umenia. Videli kryštály a geódy v procese kryštalizácie, kryštáliky v polarizovanom svetle, nadchli ich fotografické a výtvarné interpretácie.
Nakoniec si v Štátnej vedeckej knižnici prezreli v rámci Týždňa vedy a techniky interaktívnu výstavu „More – vedecká hračka“. Exponáty boli pre každého účastníka zájazdu veľmi príťažlivé svojou zaujímavosťou, originalitou i skutočnosťou, že si každú hračku mohli vyskúšať.
Poznávací zájazd pripravili: Mgr. Kantorisová, Mgr. Pravotiaková a Mgr. Skladaná.