Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda slovenského jazyka

Dňa 16.11.2015 prebehla na škole Olympiáda slovenského jazyka. Žiaci 9. ročníka si otestovali svoje teoretické znalosti z materinského jazyka vo vedomostnom teste, ich štylistické schopnosti preverila transformácia textu v druhej časti a nakoniec si vyskúšali praktické zručnosti v tvorbe ústneho prejavu.
Zo šiestich víťazov triedneho kola (A. Lakanda, A. Bialiková, M. Chromčová, Z. Puťošová, V. Syčová, B. Kolláriková) sa na 1. mieste umiestnila Alžbeta Bialiková, 2. miesto získal Adam Lakanda, o 3. miesto sa podelili Zuzana Puťošová a Monika Chromčová.
Alžbeta Bialiková bude našu školu reprezentovať v okresnom kole OSJ a všetci jej už teraz držíme palce!