Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Ekoposter

V novembri 2015 sa žiaci 6.-9. ročníka zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre kolektívy žiakov II. stupňa ZŠ s názvom Ekoposter. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátorom Kvapka – nezisková organizácia.
Tvorba posterov podnecovala myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Výtvarné práce sú prezentáciou názorov žiakov na stav životného prostredia doma i vo svete, na spôsoby jej zlepšenia. Sú vyjadrením vzťahu človeka k prírode.
Kolekciu zaslaných prác tvorilo 8 posterov:
– 6. ročník: Silvia Ševcová, Vladimír Gavura
– 7. ročník: Kristína Gandžalová, Gabriela Gáliková, Aneta Haľaková, Adam Kanoš, Jozef Klimko, Patrik Puškár, Jaroslav Sedmák, Marek Fiľo, Jozef Baksa, Juraj Pajer, Daniela Mišurdová
– 8. ročník: Petra Homolová, Veronika Borloková
– 9. ročník: Alžbeta Bialiková, Barbora Kolláriková, Valika Syčová, Zuzana Puťošová, Ruta Pokošová, Monika Chromčová, Adam Lakanda, Oliver Martinec