Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Let´s learn together

Let´s learn together je service-learningový program, ktorého cieľom je upevňovanie a rozširovanie vedomostí zo ZŠ ako aj príprava na prijímačky na SŠ v predmetoch SJL, ANJ, INF a TSV. Študenti Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová si pripravili týždňový výučbový kemp pre žiakov ZŠ. Denný kemp je realizovaný počas týždňa od 23. do 27. novembra 2015. Žiaci a žiačky sa každý deň dostavia do priestorov Súkromného gymnázia v Lopeji, kde bude realizovaná výučba. Žiaci ZŠ majú zabezpečený obed zdarma a preplatenie všetkých cestovných nákladov, ďalej im budú poskytnuté učebné materiály a pomôcky pre základnú školu.