Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Polomské štyri zvony

27.11.2015 sa 5 žiačok našej školy zúčastnilo na súťaži Polomské štyri zvony. Súťaž sa konala na počesť Polomskej vzbury a mala dve časti:
– prednes poézie a prózy
– vlastná literárna tvorba

V umeleckom prednese súťažili Bibiana Zlúkyová (3.A), Alexandra Mecková (3.A) a Aneta Haľaková (7.A).

Ocenenia získali:
Alexandra Mecková v 1. kategórii – próza – 3. miesto
Aneta Haľaková v 2. kategórii – poézia – 1. miesto
Vo vlastnej literárnej tvorbe 2. miesto získala Alžbeta Bialiková (9.A) – prácou na tému Slovensko – moja vlasť.

Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy a oceneným blahoželáme.