Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zelený objektív

30.11.2015 sme zaslali práce do súťaže mladých fotografov Zelený svet. Tento rok so zameraním na tému LES.
Organizovali ju: LESY SR, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, Združenie lesníčiek, Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

Sme veľmi radi, že sa aj na našej škole našli milovníci lesa a lesného prostredia a zároveň stúpenci fotografovania. V ich momentkách rezonoval obdiv ku slovenskej krajine, ich vzťah k lesu a jeho ekoprostrediu. Vznikli zaujímavé práce so zmyslom pre kompozíciu, detail i monumentalitu.

Veríme, že po prezentačnej výstave v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na jar roku 2016, budú aj naše práce medzi ocenenými. Reprezentujú nás fotografie týchto žiakov: Marek Fiľo (7.A), Alžbeta Bialiková (9.A), Zuzana Puťošová (9.A), Monika Chromčová (9.A), Adam Lakanda (9.A) a Barbora Kolláriková (9.A).