Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

5 proti 5

Dňa 18. novembra 2015 sa na našej škole konala súťaž 5 proti 5, ktorú organizovali žiaci 9.A triedy a pani učiteľka Ing. A. Pravotiaková. Súťaž moderovali Zuzana Puťošová a Rúta Pokošová z 9.A. Pri organizovaní súťaže spolupracovali aj L. Šavolová, M. Chromčová, O. Martinec a A. Lakanda.
Boli sme potešení s veľkou účasťou žiakov z ročníkov štvrtej až deviatej triedy.

Prví súťažili žiaci 4.A (D.Hrčáková, N. Pokošová, D. Krajčí, Ch. Suchánek, J. Gandžala) a 5.A (P. Pletka, M. Mišurda, R. Harvan, S. Pompura, M. Vojtko), druhí súťažili 6.A (A. Veštúr, J. Halušková, J. Kamzíková, J. Bútora, S. Ševcová) a 7.A (K. Gandžalová, J. Pajer, J. Klimko, G. Gáliková, J. Sedmák), tretí súťažili 8.A (M. Zlúky, M. Hlaváčik, V. Borloková, P. Homolová, M. Refka) a 9.A (D. Tešlár, P. Pilát, V. Syčová, B. Kolláriková, A. Bialiková).

Najvyšší počet bodov získali deviataci, ktorí bojovali o výhru s učiteľmi. Bohužiaľ v súboji s učiteľmi prehrali. Za učiteľov bojovali pani učiteľky M.Skladaná, K. Kanošová, M. Kalmanová, I. Datková a M. Huťová. Menší program si pre nás priplavili aj žiačky zo 7.A triedy. Ďakujeme aj sponzorovi O. Pokošovi za peňažný príspevok.

Nasledujúca aktivita, ktorá sa bude konať v blízkej budúcnosti na našej škole sa volá
NAŠA ŠKOLA MÁ TALENT!