Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno 8. 1. 2016

Riaditeľské voľno na ZŠ s MŠ Pohorelá

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z prevádzkových dôvodov

riaditeľské voľno dňa 8.januára 2016 (piatok).

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

Vyučovanie začína v pondelok 11. 1. 2016.

V Pohorelej dňa 16.12. 2015

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy