Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Šaliansky Maťko

Dňa 20. januára 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Súťaž je venovaná Jozefovi Cígerovi Hronskému, ktorá sa od roku 1991 organizuje v meste Šaľa, a preto organizátori pomenovali súťaž Šaliansky Maťko.

Súťaží sa v troch kategóriách: I. kategória: 2.-3. ročník
II. kategória: 4.-5. ročník
III. kategoria: 6.-7. ročník.
Výsledky súťaže:
I. kategória: 1. miesto – Matej Tešlár (III.A)
2. miesto – Alexandra Mecková (III.A)
II. kategória: 1. miesto – Janka Balážová (IV.A)
2. miesto – Ján Gandžala (IV.A)
3. miesto – Petra Kantorisová (V.A)
III. kategória: 1. miesto – Kristína Gandžalová (VII.A)
2. miesto – Janka Kamzíková (VI.A)
3. miesto – Silvia Ševcová (VI.A)

Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej, Mgr. M. Krupovej, Mgr. M. Skladanej a Mgr. I. Zlúkyovej za prípravu žiakov na súťaž. Všetkým žiakom ďakujeme a žiakom, ktorí získali prvé miesta, budeme držať palce na Okresnom kole v Brezne, ktoré sa uskutoční dňa 27. januára 2016.