Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Víťazstvo v krajskom kole Olympiády SJL

Víťazstvo v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 10. decembra 2015 sa v Brezne konalo Okresné kolo OSJL, kde sa naša žiačka Alžbeta Bialiková umiestnila na vynikajúcom 1. mieste a postúpila do krajského kola.
O čo radšej sme prijali informáciu o umiestnení našej žiačky v krajskom kole, ktoré sa konalo 27. januára 2016 na SPŠ dopravnej vo Zvolene. Spomedzi trinástich zúčastnených okresov naša Betka vybojovala opäť to najvyššie umiestnenie, 1. miesto, a postúpila na celoslovenské kolo do Bratislavy.
Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej za prípravu žiačky na olympiádu a Betke prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.