Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dejepisná olympiáda

Dňa 9. februára 2016 sa v Brezne uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v školskom kole. Za 6. ročník Marek Medveď a Silvia Ševcová, za 7. ročník Adam Kanoš a za 9. ročník Alžbeta Bialiková.
Žiaci riešili testové úlohy, ktoré pozostávali z vybraného monotematického celku, úlohy z príslušného učiva ročníka a úlohy z regionálnej histórie. Téma monotematického celku bola „Obrazy ranostredovekého sveta“, pre kategóriu F – žiaci 6. ročníka a kategóriu E – žiaci 7. ročníka. Kategória C – žiaci 9. ročníka vypracovávali tému „Obrazy druhej svetovej vojny“.

Výsledky našich žiakov na obvodnom kole 8. ročníka dejepisnej olympiády, 9. 2. 2016, Brezno:
F kategória 1. miesto Marek Medveď
11. miesto Silvia Ševcová
E kategória 9. miesto Adam Kanoš
C kategória 12. miesto Alžbeta Bialiková

Gratulujeme úspešným riešiteľom!!!