Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Kamerový systém na našej škole spustený !

ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že od 1.12.2015 je spustený kamerový systém v areáli školy a na chodbách.