Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Literárna Senica 2015

Dňa 3. decembra 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie XXIX. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2015 v Záhorskej knižnici v Senici. Z našej školy boli zaslané literárne práce dvoch žiačok Janky Kamzíkovej a Janky Haluškovej zo 6.A. V 1. kategórii v próze získala Janka Kamzíková čestné uznanie s prácou „Neposlušný šlabikár“. Získala aj zborník všetkých súťažných prác a knižnú cenu. Janka Halušková v 1. kategórii v poézii nezískala ocenenie, ale bude sa snažiť získať cenu v inej literárnej súťaži.

Súťaže sa mohol zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované, súťaž bola tematicky voľná a neanonymná, súťažilo sa v rôznych literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách:
I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória: študenti stredných škôl
III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mesta Senica a pod záštitou Ing. Tibora Mikuša, PhD., predsedu trnavského samosprávneho kraja. Súťaž bola inšpirovaná tvorbou a literárnymi kvalitami básnika a prekladateľa Ladislava Novomeského. V dopoludňajších hodinách sa viedli rozborové semináre súťažných prác, kde sa hodnotili diela ocenených autorov, a kde každý autor mohol klásť aj otázky, súvisiace s písaním. Na podujatí s celoslovenskou pôsobnosťou participovalo aj Literárne informačné centrum.

A čo napísali o Janke na webovej stránke záhorskej knižice? (www.zahorskakniznica.eu)
Janka Kamzíková má 11 rokov, býva v Pohorelej, kde je žiačkou 6.A v Základnej škole s Materskou školou Pohorelá. Nenavštevuje žiaden literárny klub a v súťaži sa zúčastnila s vlastnou domácou tvorbou. Čestné uznanie zo Senice je jej prvým ocenením za literárnu tvorbu. Svojho literárneho koníčka rozvíja už dva roky, pričom senický diplom za čestné uznanie ju teší a je pre ňu motiváciou.

Ako sa nám predstavila použijúc hlásky svojho mena?
„JANKA KAMZÍKOVÁ – Jemná, ambiciózna naša spolužiačka, kráľovná triedy. Akčná, krásna, aktívna, milá, zlatá, istá, kamarátska, okúzľujúca, víťazná, aktraktívna.“
Ako si pracovala na sebe, na svojom talente, tohto roku, aby si v Senici uspela?
„Doma som si písala vlastné príbehy, texty, učiteľka ma motivovala k písaniu na hodinách slovenského jazyka a literatúry.“
Koho najradšej čítaš?
„Zatiaľ nemám obľúbeného autora, momentálne čítam sériu – Nina malá alchymistka.“
Kto ti pri rozvíjaní tvojho talentu pomáha?
„Pani učiteľka Mgr. Mariana Krupová.“

Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej za prípravu žiačok na literárnu súťaž, žiačkám za prezentáciu školy a Janke Kamzíkovej gratulujeme k čestnému uznaniu!

NEPOSLUŠNÝ ŠLABIKÁR

Bol raz jeden šlabikár, v ktorom sa písmenká zbláznili a neposlúchali. Chodili si zo strany na stranu a prechádzali sa hore¬-dole. Šlabikár s neposlušnými písmenkami patril prváčke Saške, ktorá bývala s rodičmi v byte na okraji mesta. Jedného dňa sa vrátila zo školy domov, zjedla na obed rizoto a náhlila sa robiť si domáce úlohy.
Otvorila šlabikár: „Čo to?“
Chcela čítať ale písmenká sa rozutekali.
,,Ocko, ocko!“ kričala Saška.
„Chcem dostať jednotku za čítanie, ale písmenká urobili v mojom šlabikári neporiadok. “
S sa zmenilo na hada a Z otecko márne hľadá. V si vyšlo na prechádzku, M letelo za motýľom na obrázku. Otecko hľadal čo hľadal písmenko P až z toho vyhladol. Myška sa schovala do dierky a R si oblieklo montérky.
Saška číta: ,,Byža je sýta.“
„No toto! Písmenko B sa postavilo pred R.“
„Nuž veru v takomto neporiadku by som ani ja nechcela bývať,“ vyhlásila Saška. Vyskočila nahnevaná zo stoličky a povedala: „Už viac nechcem takýto neporiadny šlabikár! Zahodím ho do koša a pôjdem si kúpiť nový, lebo zajtra budú všetci v škole čítať a dostanú jednotky, len ja nie!“
Ako to písmenká počuli, veľmi sa zľakli a rozutekali sa na svoje miesta. No a Saška sa mohla tešiť na jednotku z čítania.

(J. Kamzíkova, VI.A)