Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v stredu 13. apríla 2016 o 15:00 hod. v budove riaditeľstva Základnej školy s materskou školou Pohorelá. Týka sa to predškolákov, ktorí do 1. septembra 2016 dovŕšia šiesty rok veku ( narodení od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 ) alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky.

K zápisu si zákonný zástupca dieťaťa prinesie:
– rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu,
– zdravotný preukaz poistenca dieťaťa alebo jeho kópiu,
– platný občiansky preukaz,
– v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa,
– 15 € na moju prvú knihu a školské potreby.