Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zber papiera – VÝSLEDKY

V dňoch 6.4, 7.4 a 11.4 sa spolu vyzbieralo 5526 kg starého a použitého papiera a škola tak získala 200,64 eur.
Ďakujeme všetkým snaživým žiakom a za organizáciu pani učiteľkám Mgr. T. Šajšovej a Ing. K. Kanošovej!

MŠ – 625 kg (J. Gajdová 247 kg)
0 r. – 7 kg
I.A – 541 kg (D. Boháč 380 kg)
I.B – 17,30 kg (L. Súkeníková 5 kg)
II.A – 673,39 kg (J. Šajša 146,55 kg)
III.A – 699,80 kg (D. Gažúr 254,40 kg)
IV.A – 469,80 kg (J. Balážová 297 kg)
IV.B – 36,10 kg
V.A – 205,65 kg (P. Kantorisová 161,30 kg)
VI.A – 199,85 kg (I. Kubandová 130 kg)
VI.B – 0 kg
VII.A – 541,24 kg (K. Gandžalová 219,90 kg)
VIII.A – 18 kg (M. Zlúky 18 kg)
IX.A – 350 kg (A. Bialiková 150 kg)

Najlepší jednotlivci v zbere papiera:
1. D. Boháč 380 kg
2. J. Balážová 297 kg
3. D. Gažúr 254,40 kg

Najlepšie triedy v zbere papiera:
1. III.A
2. II.A
3. MŠ