Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň narcisov 2016

V piatok 15. apríla 2016 sa uskutočnil 20. ročník Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Aj v našej obci práve v tento deň 6 dobrovoľníkov ponúkalo narcisy – symbol zbierky.

Liga proti rakovine, tak ako každý rok aj teraz, oslovila so žiadosťou o spoluprácu Základnú školu s materskou školou a poskytli 200 kusov narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov 8. ročníka – Mário Hlaváčik, Petra Homolová, Vanesa Kulifajová, Jakub Mišurda, Martin Refka a Martin Zlúky ponúkali kvety na najfrekventovanejších miestach v obci a v škole.

Svojím dobrovoľným finančným príspevkom ľudia prejavili spolupatričnosť a zároveň sa rozhodli pomôcť tým, ktorí s ochorením bojujú. Pridanie sa k myšlienke a posolstvu Dňa narcisov prinieslo v Pohorelej výnos vo výške 285,53 EUR!

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom a verejnosti za prejavenú podporu.