Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zber papiera

V stredu 6. 4. 2016 a vo štvrtok 7. 4. 2016 od 15:00 do 17:00 hod. bude v priestoroch ZŠ s MŠ Pohorelá ( parkovisko pred kotolňou ) zber starého a použitého papiera.

Odkladajte a pripravujte papier !
Vyhodnotení budú najlepší jednotlivci aj triedne kolektívy.