Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Celoslovenské testovanie deviatakov T9

V stredu 6. 4. 2016 od 8:00 hod. sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
T9-2016.
Našim žiakom budeme držať palce !