Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Horehronská valaška 2016

Nedeľné popoludnie dňa 24. apríla 2016 sa nieslo v duchu krásnych horehronských piesní. V kultúrnom dome v Telgárte sa konal už 53. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru okresu Brezno – Horehronská valaška 2016.
Súťažilo sa v týchto kategóriách: detská ľudová hudba, inštrumentalisti, speváci a spevácke skupiny (v kategóriách sólový spev, duo – spev a skupinový spev), hra na tradičný sólový ľudový hudobný nástroj, ľudová hudba.

Naši víťazi:

Sólový spev, mladší žiaci: 3. miesto Janka Balážová
Duo spev, mladší žiaci: 1. miesto Janka Balážová, Natália Pokošová
Sólo spev, starší žiaci: 1. miesto Kristínka Gandžalová
Duo spev, starší žiaci: 3. miesto Kristínka Gandžalová, Gabriela Tereková

Skupinový spev, mladší žiaci nás reprezentovali: A. Bodnáriková, A. Tlučáková, Júlia Kanošová, Nina Vojtková, Karolína Pinčiarová, Karolína Mikolajová, Kristína Součeková, Bianka Tlučáková, Janka Hipíková, Natália Pokošová, Janka Balážová, Lucia Homolová, Dominika Hrčáková, Dominik Danielič, Martin Pokoš, Radko Pokoš.

Kristínka Gandžalová postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Kokave nad Rimavicou dňa 6.5.2016 a na krajskej prehliadke Hronsecká lipová ratolesť v Hronseku 28.5.2016.

Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii Huťovej!