Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávik Slovenska 2016 – školské kolo

Dňa 19.4.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska 2016.
Žiaci súťažili v troch kategóriách a najlepší z nich si vyspievali nasledovné víťazné miesta:
1. kategória:
1. miesto Bianka Tlučáková
2. miesto: Bibiana Zlúkyová
3. miesto: Alžbetka Bodnáriková a Anežka Pokošová

2. kategória:
1. miesto: Sára Bláhová
2. miesto:Natália Pokošová
3. miesto: Matej Vojtko

3. kategória:
1. miesto Kristínka Gandžalová
2. miesto Ružena Grajciarová

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola v Brezne, ktoré sa uskutoční 12.5.2016. Veľa šťastia!