Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Čo vieš o hviezdach?

Dňa 26.4.2016 sa uskutočnil 26. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?.

Súťaž bola určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvorili otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Našu školu na krajskom kole reprezentovala Janka Balážová zo 4.A triedy. V planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom súťažila v písomnom teste, ústnej skúške a orientácii na hviezdnej oblohe. Napriek náročnej súťaži preukázala veľké znalosti v oblasti astronómie a získala aj nové skúsenosti v pozorovaní Slnka.
Za prípravu žiačky na súťaž ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii Huťovej!