Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Tréning zvládania agresívnych žiakov

Tréning zvládania agresívnych žiakov

Dňa 25.4.2016 v popoludňajších hodinách sa pedagógovia našej školy zúčastnili školenia „Tréning zvládania agresívnych žiakov“.
Cieľom bolo inovať, skvalitňovať, no predovšetkým pomáhať v práci s agresívnymi žiakmi.
Nástrojom na riešenie krízových situácií je nenásilná krízová intervencia.
Je to konanie na bezpečné manažovanie rušivého a útočného správania žiaka. Je určená na ochranu, nie ako donucovací prostriedok. Pomáha zabezpečiť starostlivosť, sociálnu oporu, BOZP a bezpečnosť ľudí, ktorí sa ocitnú v krízových situáciách.
Nnenásilnú krízovú intervenciu tvoria techniky, ktoré môžeme použiť, keď dieťa alebo žiak fyzicky zaútočí na iného človeka.
Najviac si ich vyžadujú:
•žiaci s poruchami správania,
•mentálne postihnutí žiaci,
• autistickí žiaci,
• žiaci so psychiatrickými problémami,
• neprispôsobiví žiaci.
Tréning nenásilnej krízovej intervencie slúži predovšetkým na prevenciu a obmedzovanie krízových situácií.

Zúčastnení pedagógovia: Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Erika Bialiková, Mgr. Martina Mikolajová, Mgr. Lenka Sidorová, Bc. Jana Tlučáková, Ing. Matej Tešlár, PaedDr. Gabriela Kanošová, Mgr. Marianna Kalmanová, Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Daša Lakandová, Mgr. Mária Skladaná, Mgr. Renáta Kantorisová, Mgr. Ivana Datková, Mgr. Ľudmila Vaculčiaková, Mgr. Ivana Zlúkyová, Mgr. Terézia Šajšová, Ing. Katarína Kanošová, Mgr. Mária Huťová, Mgr. Mariana Krupová.

Školenie realizovala firma PhDr. Vladimír Straka – VOP z Košíc.