Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Celoslovenské kolo Olympiády SJL

Po víťazstve v okresnom a krajskom kole sa naša žiačka Alžbetka Bialiková zúčastnila celoslovenského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Na celoštátnom kole sa v tomto školskom roku stretlo 23 žiačok a žiakov v troch kategóriách.
V poradí 8. ročník celoštátneho kola priviedol do Bratislavy žiakov z celého Slovenska. V dňoch 14. a 15. apríla 2016 si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka a literatúry v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave.
Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej za prípravu žiačky na olympiádu a Betke prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!