Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

My sa nevieme sťažovať nahlas

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici slávnostne vyhlásilo dňa 21.4.2016 výsledky medzinárodnej výtvarnej súťaže a vernisáž výstavy My sa nevieme sťažovať nahlas.
Bol to už XVIII. ročník medzinárodnej súťaže a téma aktuálneho ročníka bola 4 živly + človek =?
Výstava bude trvať do 5.6.2016.

Ceny Galérie Jozefa Kollára v kategórii materské školy získali okrem iných aj:
Magdaléna Kanošová, 5 r. „Džungla“, ZŠ s MŠ Pohorelá
Mariana Baksová, 4 r. „Pri jazere“ ZŠ s MŠ Pohorelá

Za získané ocenenie dievčatám srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme pani PaedDr. Dagmar Krupovej!