Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Pohybom proti cukrovke 2. typu

Dňa 20. apríla 2016, pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa uskutočnila beseda na tému Pohybom proti cukrovke 2. typu. Miestom konania bola učebňa biológie a prednášku viedla MUDr. Vrbanová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Pani doktorka nám počas jednej hodiny vysvetlila príčiny vzniku cukrovky 2. typu a venovala sa hlavne možnostiam prevencie. Tému nám predniesla veľmi zaujímavo a podnetne, pretože dlhé roky bola dorastovou lekárkou mladých športovcov z Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Medzi jej zverencov patril aj hokejový brankár Ján Lašák.
Po vypočutí jej príspevku sme všetci jednoznačne dospeli k záveru, že iba pravidelná pohybová aktivita v dĺžke 2-3 hodiny denne nás môže uchrániť pred touto modernou chorobou 21. storočia.
Besedy sa zúčastnili žiaci 5. až 8. ročníka našej školy.