Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Brezniansky zlatý slávik 2016

Základnou umeleckou školou v Brezne sa 13. apríla ozýval spev ľudových piesní v podaní detí z materských škôl. O titul Brezniansky zlatý slávik 2016 súťažilo celkom pätnásť predškolákov z nášho okresu. Našich malých súťažiacich prišiel osobne podporiť aj primátor mesta Tomáš Abel, ktorý zároveň podujatie slávnostne otvoril.
Víťazkou šestnástneho ročníka slávika sa stala Viktória Gažúrová z Pohorelej.
Mnohokrát boli deti našej školy ocenené, ale tentokrát nám bolo udelené to najvyššie ocenenie. Viktorke srdečne blahoželáme a zároveň nemalé poďakovanie patrí aj Oliverkovi Martincovi, ktorý ju doprevádzal na akordeóne.