Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Jar Kláry Jarunkovej

Dvadsiateho ôsmeho apríla by sa bola spisovateľka Klára Jarunková dožila deväťdesiatštyri rokov. V Základnej škole v Šumiaci si vyučujúci a žiaci pripomenuli nedožité narodeniny tejto spisovateľky, ktorá sa narodila v Červenej Skale (dnes súčasť Šumiaca), už tradične – literárnou súťažou Jar Kláry Jarunkovej.

V piatok 29. apríla 2016 sa konal už 13. ročník regionálnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy. Medzi pozvanými bola aj Jarunkovej dcéra akademická maliarka a karikaturistka Daniela Zacharová, ktorá zaspomínala na krásne chvíle prežité s mamou. O krásne knihy a vecné ceny súťažilo mnoho výborných recitátorov zo základných škôl na Horehroní. Je krásne, že aj v súčasnosti plnej počítačov a techniky si žiaci nájdu čas na dobrú knižku. A určite takou knihou je aj kniha od Kláry Jarunkovej.

Z našej školy súťažili žiaci rozdelení do nasledovných kategórií:

l. kategória: Próza – A. Mecková (3.A)
Poézia – J. Balážová (4.A)
ll. kategória: Próza – J. Bútora (6.A)
Poézia – A. Haľaková (7.A) a R. Tlučák (6.A)
lll. kategória: Poézia – A. Lakanda (9.A)

Sme veľmi radi, že sme získali spomedzi veľkej konkurencie dve umiestnenia a to R. Tlučák a A. Lakanda, ktorí získali výborné 3. miesto. Všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov!

Súčasťou súťaže bola aj výtvarná a fotografická súťaž pod názvom „Krásy mojej rodnej obce“, do ktorej sme sa s prácami našich žiakov zapojili a získali sme 1. miesta – K. Součeková (2.A), P. Kantorisová (5.A), R. Tlučák (6.A) a Z. Puťošová (9.A), 2. miesto – M. Tešlár (3.A), 3. miesta – L. Pajer (8.A) a M. Vojtko (5.A) a diplom za kolektívnu prácu ZŠ Pohorelá.

Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, Mgr. M. Krupovej, Mgr. M. Huťovej a Mgr. I. Zlúkyovej, ktoré pripravovali žiakov na súťaž.