Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Detský hudobný festival

V kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou sa 6. mája 2016 uskutočnila krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov – Detský hudobný festival.
Víťazstvom na Horehronskej valaška do nej postúpila aj Kristínka Gandžalová. Aj na tejto súťaži bola úspešná a získala Zlaté pásmo.
Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii Huťovej a hudobnému doprovodu Petrovi Gandžalovi.