Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň Zeme

Deň Zeme

V sobotu 23. 4. 2016 sa v areáli školy konala brigáda pri príležitosti „Dňa Zeme“.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vlastnou prácou i občerstvením prispeli k zveľadeniu priestorov školy.

Ing. Jozef Baran – Bartrans,
rodina Bialiková
rodina Frajtová
rodina Gajdová
rodina Kalmanová
rodina Kanošová
rodina Lakandová
rodina Pravotiaková
rodina Šajšová
rodina Tlučáková
rodina Vojtko – Kubandová

Ďakujem. Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá