Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Odpad – beseda

Tému veľmi rozsiahleho problému, ktorý sužuje ľudstvo, sme rozoberali na besede dňa 10. mája 2016 s Bc. Annou Šuchaňovou, pracovníčkou NAPANT – u.

Žiakom 6. až 9. ročníka Bc. Šuchaňová vysvetlila základné pojmy, čo je odpad, kde vzniká, ako sa triedi, separuje, recykluje, ako sa dá minimalizovať a kde všade sa dá využívať.

Názornými ukážkami možnosti nakladania s odpadom a jeho zhodnotením sa snažila, aby si žiaci uvedomili, že odpad je vlastne surovina a že všetci svojim zodpovedným prístupom k odpadu, môžeme napomôcť dosiahnuť trvalo udržateľný stav životného prostredia.