Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

EXPERT geniality show

EXPERT geniality show – celoslovenská súťaž, v ktorej môžu žiaci zažiariť.

Ôsmy ročník súťaže, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci sa uskutočnil 1. decembra 2015. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi piatich ponúknutých. Na výber boli tieto témy:

Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad)
Svetobežník (fyzická geografia, humánna geografia)
Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie)
Do you speak English (čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie)
Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia)

Na vypracovanie testu mali súťažiaci 60 minút, každý odpovedal na 60 otázok (po 30 z každej témy). V každej otázke vyberali žiaci spomedzi štyroch ponúknutých možností.
Do súťaže sa zapojili:
6. ročník – Silvia Ševcová
7. ročník – Marek Fiľo, Adam Kanoš
8. ročník – Matej Bútora, Mário Hlaváčik, Martin Refka
9. ročník – Alžbeta Bialiková, Barbora Kolláriková, Adam Lakanda, Valéria Syčová

Výsledky budú zverejnené 21. 12. 2015 na www.sutazexpert.sk

EXPERT Geniality Show – VÝSLEDKY

Do súťaže sa zapojilo 8 872 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska.
Aj naši žiaci z druhého stupňa boli úspešní a obsadili vynikajúce umiestnenia.

Veľmi dobré výsledky dosiahla Silvia Ševcová zo šiesteho ročníka, ktorá sa v oboch témach, v ktorých súťažila umiestnila na výborných miestach. Vo svojej vekovej kategórii téme Svetobežník obsadila 99. miesto z 471 súťažiacich a v téme Tajomstvá prírody skončila na 86.mieste z 625 súťažiacich. Jej celkové poradie bolo na 142.mieste z 1 147 súťažiacich v rámci oboch tém.

Žiaci deviateho ročníka – Alžbeta Bialiková a Adam Lakanda sa taktiež umiestnili na popredných miestach. Alžbeta Bialiková v téme Spoločnosť kedysi a dnes obsadila 26. miesto z celkového počtu 339 súťažiacich a Adam Lakanda sa v téme Tajomstvá prírody umiestnil na 23.mieste z 551 súťažiacich.

Všetci uvedení získali titul „EXPERT“ na danú tému.
Srdečne blahoželáme!!!