Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávik Slovenska 2016 – okresné kolo

Dňa 12.5.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Slovenský slávik v Brezne.
V 1. kategórii súťažila Bianka Tlučáková, v 2. kategórii Sára Bláhová, v 3. kategórii Kristínka Gandžalová, ktorá získala 3. miesto.
Víťazom gratulujeme a za prípravu ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii Huťovej.