Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Výroba vtáčích búdok

Správcovia NAPANT-u páni Miroslav Maťúš a Ján Kuklica oslovili pána riaditeľa Jozefa Šajšu s požiadavkou zhotovenia hniezdnych búdok žiakmi našej školy.
Následne žiaci 4. až 9. ročníka na predmetoch pracovné vyučovanie a technika navrhovali pracovný postup pre výrobu hniezdnych búdok zo smrekového reziva, ktoré pre tento účel zabezpečil riaditeľ školy. Pri návrhoch zohľadňovali odporúčané rozmery búdok pre vtáčí druh sýkorka bielolíca, ktorá sa v našej oblasti hojne vyskytuje.
Počas niekoľkých vyučovacích hodín žiaci v školských dielňach usilovne pracovali – merali, rezali, zbíjali dielce klincami, na hotové búdky nanášali impregnačný náter, až dospeli k finálnemu výrobku.
Spolu sa nám podarilo zhotoviť štrnásť búdok. Sedem z nich na stromy v areáli školy pomohol vyvesiť pán Bohuš Bialik, ďalších sedem vyvesili žiaci so správcami NAPANT-u v blízkom okolí školy.
V najbližšej dobe budeme so záujmom sledovať, ktoré búdky vtáky obsadili a ako boli úspešné pri hniezdení.
Pri zhotovovaní a výrobe búdok sa podieľali žiaci a pani učiteľky Mgr. Erika Bialiková, Ing. Anna Pravotiaková a Mgr. Ivana Datková, začo im veľmi pekne ďakujeme!

Hniezdne búdky v areáli školy – vyvesenie 7. apríla 2016
Lokalita – Búdku vyrobili:
Pred hlavnou budovou, pred kuchyňou
4. A
Pred hlavnou budovou, pred vchodom
9. A (Šavolová, Puťošová, Pokošová, Chromčová, Lakanda, Martinec)
Vedľa jazierka
7. A (Baksa, Sedmák)
Vedľa políčka, poniže 4. pavilónu
7. A (Kanoš, Pištoľ, Pajer)
Za kanálom, lipa oproti 3. pavilónu
9. A (Bialiková, Syčová, Kolláriková, Grajciarová, Hazáková)
Pred vchodom do telocvične
5. A (Kantorisová, Antol, Vojtko, Pletka, Pompura)
Medzi bytovkou a školským dvorom
9, A (Pompura, Tešlár, Pilát)

Hniezdne búdky v okolí školy – vyvesenie 13. apríla 2016
Lokalita – Búdku vyrobili:
Brezina
8. A (Zlúky, Pajer)
Brezina
8. A (Bútora, Hlaváčik, Mišurda)
Brezina
8. A (Bartošová Š., Kováčová , Harvanová)
Brezina
6. B
Hrubý jaseň
8. A ( Refka, Kulifajová, Borloková, Homolová
Hrubý jaseň
7. A ( Haľaková, Gáliková, Gandžalová, Mišurdová)
Hrubý jaseň
7. A (Klimko, Refka, Fiľo)