Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hypericum

24. mája 2016, pri príležitosti európskeho dňa národných parkov, zorganizovala Správa Národného Parku Nízke Tatry ďalší ročník obľúbenej prírodovednej súťaže Hypericum. Miestom stretnutia mladých prírodovedcov z desiatich základných škôl okresu Brezno bola obec Beňuš.
Do súťaže sa zapojilo 16 trojčlenných súťažných družstiev, osem v mladšej kategórii (3. a 4. ročník) a rovnako osem v staršej kategórii (5. – 8. ročník). Priamo v prírode, na trase s piatimi stanovišťami, riešili súťažiaci úlohy z poznávania rastlín a živočíchov, ochrany prírody a všeobecných znalostí o Národnom parku Nízke Tatry.
Náročné úlohy najlepšie zvládlo, a prvé miesto v mladšej kategórii si vybojovalo družstvo z Pohorelej (Bianka Tlučáková, Bibiána Zlúkyová, Alexandra Mecková), na 2. mieste skončilo družstvo z Heľpy a 3. miesto obsadilo družstvo z Beňuša. V staršej kategórii tesne zvíťazilo družstvo z Polomky, na 2. mieste sa umiestnili domáci z Beňuša a tretiu priečku získalo družstvo z Pohorelej (Silvia Ševcová, Róbert Tlučák, Adam Kanoš).
Tí, čo práve nesúťažili, si mohli vyskúšať zaujímavé aktivity, ktoré si pre nich pripravili lesný pedagógovia z Lesov SR, š.p. OZ Beňuš.
Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme pani učiteľkám Ing. Kataríne Kanošovej a Mgr. Ivane Zlúkyovej.