Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Szabóov grafický Lučenec

Dňa 16. júna 2016 sa konal XIX. ročník celoslovenskej a XII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v grafike pod názvom „Szabóov grafický Lučenec“ s podtitulom „Tanec“.

Celoslovenskú a medzinárodnú výtvarnú súťažnú prehliadku detí, mládeže a dospelých v grafike realizovalo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci s Mestom Lučenec. Usporadúva sa pravidelne každý rok s cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa.

Do súťaže sa zapojilo 33 škôl zo Slovinska, Poľska a Slovenskej republiky. Zo zaslaných grafických prác na tému „Tanec“ odborná porota na výstavu vybrala 293, z ktorých 41 ocenila. Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutočnilo v priestoroch NMG v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou vernisáže bolo aj vyhlásenie témy na ďalší ročník Szabóovho grafického Lučenca v roku 2017.
Vernisáž výstavy bola dňa 16.6.2016 o 10.00 hod. a potrvá do 30.6.2016.

Z našich žiakov získala v 4. kategórii odmenu Silvia Ševcová a 2. miesto Kristína Gandžalová. V 5. kategórii získala odmenu Barbora Kolláriková a 1. miesto Alžbeta Bialiková. Taktiež bol našej škole udelený ďakovný list za účasť v súťaži.
Súťažiacim srdečne blahoželáme a za prípravu ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii Skladanej.