Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Bavíme sa športom a pohybom

Dňa 15. 6. 2016 sa uskutočnilo na našej škole v rámci „Pohybu ku zdraviu“ športové odpoludnie s názvom Bavíme sa športom a pohybom. Pripravili ho členovia PK – spoločenké vedy: Mgr. Kalmanová, Mgr. Datková, Mgr. Marko, Mgr. Skladaná a Mgr. Krupová.
Ani nepriazeň počasia, ani dážď nezabránili žiakom 5.A, 6.B, 7.A, 9.A triedy baviť sa pri netradičných športových aktivitách.
Vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť v pretláčaní rukou, koordináciu pohybov preukázali v skákaní vo vreci, odhad a presnú mušku si precvičili v hode loptičiek do úst šaša, futbaloví nadšenci prejavili svoje kvality v triafaní kinetickej fľaše zavesenej na futbalovej bránke. Žiaci využili na rôzne zábavné pohybové aktivity triedy, vestibuly pavilónov i školský areál. Rýchlo pochopili, že šport nie je len odriekanie a drina, ale i zábava a smiech. Tešili sa z každej vydarenej aktivity, spájali sa triedne kolektívy rôzneho veku, utužovali priateľstvá a solidarita s menej úspešnými kamarátmi.
Hrejivé slnko v tento deň nehrialo na oblohe, ale v srdciach našich detí.