Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zdravý životný štýl

Dňa 2. 6. 2016 sa na našej škole v rámci činnosti PK – spoločenské vedy uskutočnila zdravotno – výchovná prednáška spojená s besedou pre žiakov VI.B a VII.A triedy.

Po prívítaní hosťa – diplomovanej zdravotnej sestry, p. Maťúšovej, boli žiakom premietnuté dve prezentácie so sprievodným slovom Mgr. M. Skladanej. Prvá z nich mapovala súčasnú situáciu vo výžive ľudstva, potravinovú krízu, príčiny nedostatku potravín, riešenie problému výživy obyvateľstva v kritických lokalitách našej planéty postihnutých hladomorom, ako aj pomoc chudobným štátom.

V kontraste s nedostatočnou výživou populácie niektorých štátov osobitne vypuklo vyznela druhá prezentácia zameraná na obezitu. Zachytávala vývoj obezity a nadváhy u nás i v Európe, ochorenia spôsobené obezitou a jej príčiny: stravovacie návyky – nevhodne zostavený jedálniček, nepravidelnosť v stravovaní; nedostatočná pohybová aktivita; zlý pitný režim. V závere prezentácie dostali žiaci rady, ako chrániť svoje zdravie prostredníctvom zdravej výživy a pohybu ako súčasti zdravého životného štýlu.

P. Maťúšová nadviazala vo svojej prednáške na zhliadnuté prezentácie a poukázala na dôsledky, ktoré so sebou prinášajú zlé stravovacie návyky, nedostatok pohybových aktivít a obezita spôsobujúca mnohé civilizačné ochorenia. Žiakov zaujala nielen svojou odbornosťou a fundovanosťou, ale aj mnohými príkladmi zo svojej dlhoročnej praxe. Deti aktívne reagovali na jej podnety, kládli otázky, plodne diskutovali.

V závere poďakovali Mgr. Skladaná a Mgr. Datková p. Maťúšovej za jej podnetnú prednášku, ktorá žiakom ukázala cestu, ktorou majú ísť, aby prežili svoj život plnohodnotne a v dobrom zdraví.

Realizácia: Mgr. I. Datková, Mgr.M. Skladaná