Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Odber krvi

Dňa 6.6.2016 od 8:00 hod do 10:00 hod. sa uskutočnilo v ZŠ s MŠ Pohorelá už po druhýkrát odber krvi mobilnou jednotkou. Tentokrát k nám prišli z transfúznej stanice Poprad.
Ďakujeme všetkým darcom i ostatným zúčastneným za svoj čas a ochotu pomôcť!!!