Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí projekt Detské dopravné ihrisko v Pohorelej

Nadácia Volkswagen Slovakia schválila grant pre ZŠ s MŠ Pohorelá na realizáciu prenosného dopravného ihriska v Pohorelej. Nadácia podporí náš projekt sumou 1.000 €. Škola dofinancuje nákup dopravných značiek a zariadenia pre maľovanie čiar a farieb sumou cca 300 €. Projekt bude zrealizovaný do 31. októbra 2016.
Prenosné dopravné ihrisko bude na existujúcej asfaltovej ploche za telocvičňou.
Za podporu zamestnaneckého projektu ďakujeme aj pánovi Ing. Vladimírovi Vaculčiakovi, pracovníkovi Volkswagen Slovakia.