Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutočnilo dňa 5. septembra 2016 (pondelok) o 9:30 hod. v telocvični ZŠ s MŠ v Pohorelej.