Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oslavy 50. výročia otvorenia novej školy v Pohorelej

Oslavy 50. výročia otvorenia novej školy

Uplynulo už 50 rokov od chvíle, keď boli 1. septembra 1966 slávnostne odovzdané nové školské pavilóny Základnej školy v Pohorelej. Na oslavách 50. výročia otvorenia novej školy v Pohorelej sa 9.9. 2016 zišli v priestoroch amfiteátra vzácni hostia, bývalí pedagógovia a zamestnanci školy, žiaci, rodičia a priatelia školy.

Slávnostný program sa začal príhovormi riad. školy Mgr. J. Šajšu a starostky obce Pohorelá Ing. J. Tkáčikovej. Potom nasledoval z lásky uvitý venček piesní, tancov a umeleckého slova. So žiakmi ho pripravili Mgr. Vaculčiaková, Mgr. Krupová, Mgr. Skladaná, Mgr. Huťová a p. Maťúš ako prejav úcty a vďaky všetkým pedagógom a zamestnancom, ktorí sa pričinili o rozvoj vzdelávania a výchovu detí, zveľaďovali pohorelskú školu a pracovali v jej prospech.

Potom sa účastníci oslavy presunuli do areálu základnej školy. Na jej prehliadku všetkých srdečne pozvala zástupkyňa RŠ Mgr. E. Bialiková. Škola privítala hostí v slávnostnom šate, na jej úprave a výzdobe sa podieľali všetci pedagógovia a zamestnanci školy. V jej priestoroch predstavili svoje estetické cítenie, tvorivosť, remeselnú zručnosť a záujmy bývalí žiaci tejto školy. A tak sme mali možnosť uvidieť nesmiernu lásku k drevu v krehkých rezbárskych dielach p. Kybáka, vypaľovaných žánrových obrázkoch a jedinečne spracovaných samorastoch Mgr. Halaja. Krásne objekty ľudovej architektúry p. Gavuru, pohorelské kroje a originálne kožušnícke práce p. Rochovskej , ako aj nádherné rezbárske práce p. C. Gandžalu a sviečky p. Pompurovej dýchali históriou obce a pripomenuli nám hodnoty jej kultúrnych a remeselných tradícií. Zaujímavé boli pre všetkých aj včelárske produkty a historický medomet p. Tlučáka a p. Pompuru.

Program osláv zavŕšil slávnostný obed, ktorý skvele pripravili naše kuchárky a vedúca ŠJ p. Kolláriková. O obsluhu hostí sa vynikajúco postarali I. Gorduličová, L. Siposová a D. Šágiová, študentky Hotelovej akadémie v Brezne, absolventky pohorelskej školy.

Ďakujeme starostke obce a vedeniu školy za tento výnimočný deň. Zorganizovali a pripravili ho ako prejav úcty k našej škole, ako i ku všetkým, ktorí boli a sú jej súčasťou po celý čas jej existencie.