Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Súťaž – Hod kriketovou loptičkou

Dňa 21. 9. 2016 sa konala súťaž v hode kriketovou loptičkou na ihrisku pri základnej škole.
Žiaci súťažili medzi sebou v kategórii 1. – 2. a 3. – 4. ročník, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá.
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a zároveň gratulujeme víťazom!
Za realizáciu ďakujeme Mgr. Lenke Sidorovej a za pomoc pri organizácii Bc. Janke Tlučákovej a Mgr. Elene Haluškovej.

Výsledky súťaže:

Chlapci 1.-2. ročník
1. miesto: Andrej Radič 34 m
2. miesto: Erik Šarišský 29m
3. miesto: Rastislav Šarišský 28 m

Chlapci 3.-4. ročník
1. miesto: Patrik Paľus 30 m
2. miesto: Patrik Pohlod 25 m
3. miesto: Viktor Harvan 25 m

Dievčatá 1.-2. ročník
1. miesto: Kristínka Danieličová 10 m
2. miesto: Alexandra Harvanová 9 m
3. miesto: Alžbetka Tlučáková 8 m; Andrejka Zemanová 8m

Dievčatá 3.-4. ročník
1. miesto: Bibiana Zlúkyová 20 m
2. miesto: Veronika Bartošová 16 m
3. miesto: Viktorka Pajerová 15 m