Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Súťaž – Skok do diaľky z miesta

Dňa 7. 10. 2016 sa konala súťaž v skoku do diaľky z miesta so začiatkom o 12:20 v telocvični.
Súťažilo 31 žiakov, z toho 18 dievčat a 13 chlapcov.
Žiaci súťažili v kategórii 1. – 2. a 3. – 4. ročník, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá. Najprv súťažili dievčatá, potom chlapci. Pokiaľ súťažili dievčatá, p. uč. Mgr. Halušková v rámci športovej činnosti v ŠKD s chlapcami realizovala rôzne pohybové hry s loptou, hula hoop a potom sa žiaci vymenili.
Za realizáciu ďakujeme Mgr. Lenke Sidorovej a za pomoc pri organizácii Mgr. Elene Haluškovej.
Po vyhodnotení sa žiaci spoločne zabavili pri pohybových hrách – Červení a čierni, Sochy, Na rybára.

Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Erik Šarišský 2. B – 130 cm
2.miesto: Erik Pohlod 2. A – 122 cm
3.miesto: Sebastián Šarišský 1. B – 102 cm

Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Martin Baksa 4. A – 174 cm
2.miesto: Adam Šarišský 4.A – 155 cm
3.miesto: Viktor Harvan 4.A – 150 cm

Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto: Júlia Kanošová 2.A – 123 cm
2.miesto: Alžbetka Tlučáková 2.A – 122 cm
3.miesto: Andrea Zemanová 2.A – 118 cm

Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: Alexandra Mecková 4.A – 160 cm
2.miesto: Bibiána Zlúkyová 4.A – 154 cm
3.miesto: Bianka Tlučáková 4.A – 143 cm

Gratulujem výhercom!!! Tiež ďakujem aj ostatným 19 zúčastneným žiakom !!!!