Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Rómska paleta 2016

Dňa 3. 10. 2016 sa konala celoslovenská výtvarná súťaž rómskych žiakov Rómska paleta 2016 s témou Štyri ročné obdobia.

Cieľom súťaže bolo podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych detí.
Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti. Ponúknuť týmto deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite. Dať im priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, …. vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

Za prípravu ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Márii Skladanej, Mgr. Elene Haluškovej a Mgr. Ivane Datkovej.