Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lampiónový sprievod

Základná škola s materskou školou Pohorelá usporiadala „Lampiónový sprievod“

27. 10. 2016 o 15.00 hod. v jedálni základnej školy.

Boli pripravené tvorivé dielne, kde na nás čakalo malé občerstvenie, vyrobili sme si svietniky, tekvičky i strašiaka.

Sprievod začal o 17.00 hod. pred hlavným pavilónom základnej školy a pokračoval obcou.

Podujatie bolo spojené so súťažou o najkrajšiu a najväčšiu tekvicu, ktorú vyhodnotila porota zložená zo zástupcov žiackeho parlamentu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným !!!