Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutočnil v stredu 12. apríla 2017 o 15:00 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá .

Týkal sa predškolákov, ktorí do 1. septembra 2017 dovŕšia šiesty rok veku ( narodení od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 ) alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky a ich trvalý pobyt je v obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa.